Browse By

Stolen moment

After cleaning her room, she decided to invite her doll for a dance

perledockan

and a quick kiss.

kissingdoll

Phone-cameras are the best inventions evah!

Read previous post:
Ära den som Äras Bör!

"I want the credit!" Idéer kläcks inte. De finns redan överallt. Hur skall man annars förklara att så många kommer...

Close