Titta det snöar!

Och så kom äntligen vintern... I morse såg porten ut såhär när Perle som vanligt drog mig ut på gården alldeles på tok för tidigt på morgonen.

Titta det snöar!

Och så kom äntligen vintern... I morse såg porten ut såhär när Perle som vanligt drog mig ut på gården alldeles på tok för tidigt på morgonen. I danmark så har snön täppt igen dörrar hemma hos folk så att de inte ens kommer ut och i Malmö fick polisen jaga folk som körde "vansinnesfärd" på snöskooter! Ha!

OMG! The snow is like.. THIS deep!

This is unchartered territory. If I'm not back in time for my nap, send a search party - okay?

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.