CINT newsletter talks about Adland's Badland

In CINT newsletter week 42 year 2000, they give the linktip to check out Badland at Adland. 

CINT newsletter talks about Adland's Badland

In CINT newsletter week 42 year 2000, they give the linktip to check out Badland at Adland.

HAVE YOU SEEN IT BEFORE?
Have you seen it before? At Ad-Land you have a section where you gather
advertising that is clear plagiarism of other advertising. Occasionally incredibly funny
and almost equally astonishingly obvious theft of ideas. It is easier to
Be critical of advertising when you read about all the countless examples
published here

HAR DU SETT DEN FÖRUT?
Har du sett den förrut? På Ad-Land har man en sektion där man samlar
reklam som är tydliga plagiat av annan reklam. Emellanåt otroligt roligt
och nästan jämnt häpnadsväckande uppenbara idéstölder. Det är enklare att
bli kritisk mot reklam när man läser om all de otaliga exempel
som publiceras här

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.