IDG Computerworld / Internetworld @IDGse 2005

"5 professional blogs" the headline reads, as IDG magazine rates the top five. Adland is one of them. 

1 min read
By Dabitch
IDG Computerworld / Internetworld @IDGse 2005

"5 professional blogs" the headline reads, as IDG magazine rates the top five. Adland is one of them.

"Adland is the worlds first advertising blog. It began as a website in 1996 and became a blog in 2000. A legendary community blog written in English which is run by the Swede Åsk Wäppling. If you want to watch commercials, you've found home."

"Adland är den första reklambloggen i världen. Startade som sajt i 1996 och blev en blogg 2000. En legendarisk communityblogg på engelska som drivs av svenskan Åsk Wäppling. Vill du se reklamfilm så har du hittat hem."