Politiken Nyheder Denmark July 2005
adland press

Politiken Nyheder Denmark July 2005

Dabitch
Dabitch

Kristina Olsson writes:

"In Svenska Dagbladet, political editor P.J. Anders Linder has started the first 'management blog', and Swedish Åsk Wäppling runs the internet's largest blog about advertising Adland from Copenhagen, and has 30,000 visitors to the blog daily."

In Danish_: "På Svenska dagbladet har den politiske chefredaktør P.J. Anders Linder startet den første 'lederblogg', och svenske Åsk Wäppling driver internettets største blogg om reklame Adland från København, og har 30.000 besøgende på bloggen dagligt. ."_