Resumé "She puts plagiarized ads online" "Hon lägger plagiaten på Webben" 1998
adland press dabitch

Resumé "She puts plagiarized ads online" "Hon lägger plagiaten på Webben" 1998

Dabitch
Dabitch

Resumé wrote about the badland / plagiarized ads back in 1998  - skrev om plagiaten på webben 1998.

"Advertising woman Åsk Wäppling puts out plagiarized advertising campaigns online. -" I think it is terribly common for agencies to copy each other's ideas, she says.

Advertising woman Åsk Wäppling has started a site where she publishes plagiarized advertising campaigns. Preem's 1996 tasting film is presented as one of the most flagrant plagiarisms. "

"Reklamkvinnan Åsk Wäppling lägger ut plagierade reklamkampanjer på nätet. -"Jag tror det är fruktansvärt vanligt att byråer kopierar varandras idéer, säger hon.

Reklamkvinnan Åsk Wäppling har startat en sajt där hon publicerar plagierade reklamkampanjer. Preems provsmakarfilm från 1996 presenteras som ett va de mest flagranta plagieringerna."