MedieVärlden: Kinesiska dödshot mot svensk reklamblogg

MedieVärlden: Kinesiska dödshot mot svensk reklamblogg

MedieVärlden: Kinesiska dödshot mot svensk reklamblogg

MedieVärlden: Kinesiska dödshot mot svensk reklamblogg

Åsk Wäppling publicerade en Kina-kampanj från Röda Korset på sin blogg. Följden blev upprepade hackerattacker, nattliga telefonsamtal och dödshot.

Åsk Wäppling driver den engelskspråkiga bloggen Adland, som bland annat publicerar och kommenterar reklamkampanjer. När hon skrev om Röda Korsets Ungdomsförbunds kampanj om brott mot mänskliga rättigheter i Kina kontaktades hon av en kinesisk student som förklarade att flera av bilderna i kampanjen var felaktiga (Några var från Nepal, och några var tagna ur sitt sammanhang).

Efter honom följde en svans av aggressiva personer som attackerade henne i kommentarer, mailkampanjer och genom Facebook-grupper. Kravet var att hon skulle be Kina om ursäkt.

  • Det var ganska fåniga attacker, men det var jobbiga hot, säger hon.

Attackerna bestod dels av tekniska attacker och av att angriparna köpte sökordet prostitute på Google Adwords så att det länkade till hennes sajt och sänkte hennes ranking.

Hoten bestod i direkta dödshot på mail och telefonsamtal mitt i natten med några sekunders mellanrum. Attackerna planerades på forumen anti-cnn.com och anti-carrefour.com som skapats av kinesiska studenter för att motverka negativa bilder av Kina i omvärlden.

Röda korset drog tillbaka kampanjen eftersom kritiken mot bilderna var berättigad, men Åsk Wäppling lät den vara kvar på bloggen och skrev ett inlägg om att kampanjen dragits tillbaka. Hon väntade flera dagar med att lägga ut den, i förhoppningen at det skulle hinna lugna ner sig.

  • Det var det värsta, för så har jag aldrig tänkt förut. På så sätt kan man faktiskt säga att de lyckades begränsa min yttrandefrihet, säger hon.

Det låter som ett hot mot allt som internet och bloggandet står för?

  • Det är ju det som är det riktigt läskiga. Om grupper kan kväva individers röst på nätet.

Vad händer nu, har du anmält hoten?

  • Det känns inte som att det är någon idé, eftersom det är utländska ip-adresser, antagligen via gateway. Jag kan inte vända mig till någon lokal polis och Interpol har nog viktigare saker för sig. Men det märkligaste är att jag har aldrig fått så många kinesiska submissions till min blogg som jag får nu, så det var nog bra reklam för mig till slut.

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.