Resumé : Adlands grundare hotas för OS-kritisk reklam

I tidningen Resumé 23 Juli 2008 löd rubriken Adlands grundare hotas för OS-kritisk reklam

Resumé : Adlands grundare hotas för OS-kritisk reklam

I tidningen Resumé 23 Juli 2008 löd rubriken Adlands grundare hotas för OS-kritisk reklam

--

Tumultet kring Röda Korsets Ungdomsförbunds kampanj fortsätter. Efter påtryckningar utifrån tvingade Röda Korsets huvudkontor i Genève förbundet att ta bort alla banners i kampanjen. Nu har Adlands Åsk Wäppling fått ta emot hot.

– Jag anade att det här skulle få konsekvenser men det har helt spårat ur. Jag har fått massor av läskiga bilder och kommentarer om att jag ska ta bort bilderna på kampanjen från hemsidan från olika läsare. Dessutom har jag fått flera hotfulla och ganska läskiga mejl och i natt ringde telefonen flera gånger mitt i natten, säger Åsk Wäppling.

När började det?
– Sedan jag började skriva om den här kampanjen har reaktionerna bara eskalerat. Nu får jag plötsligt massor av hotfulla kommentarer på alla artiklar som över huvud taget handlar om Kina.

Röda Korsets Ungdomsförbund i Sverige gick ut med kampanjen i juni. I torsdags fick ungdomsförbundet ett samtal från Röda Korsets federation i Genève. Samtalet slutade med att förbundet drog tillbaka alla webbenheterna. Kampanjen fortsätter dock i svensk press.

Hur har det här påverkat dig?
– Dels känns det obehagligt och med samtalen i natt börjar det bli lite trakasserande. Dels har jag för första gången sedan starten för tolv år sedan tvingats stänga flera inlägg för nya kommentarer, vilket känns sorgligt. Det är intressant att de som vill få mig att ta bort bilderna använder free speech för att döda free speech, säger Wäppling.

Kommer du att ta det här vidare?
– Jag vet faktiskt inte ens hur det skulle gå till. Inläggen och samtalen kommer från England och jag befinner mig i Malmö. Hur polisanmäler man någon från ett annat land?

Kampanjen är framtagen pro bono av Odd Scouts.

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.