"Favorit i repris" Jingle Shells

"Favorit i repris" Jingle Shells
Graham and the xmas lights

God Jul och gott nytt önskar "Copenhagens coolest turtle" Graham, till er alla.
Detta är en liten film som jag gjorde häromåret, med sköldpadds-stjärnan.

Ja han är sådär hyperaktiv ungefär hela tiden, men värre blir han om man ger honom lite enrisrökt renkött, för det är hans absoluta favoritmat.

"Jingle Shells"

0:00
/0:11

"Jingle shells"

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.