Minicall filmerna på IDG.se

IDG kör just nu en artikelserie om glömda tekniker och har nått personsökaren. I artikeln Personsökaren - första steget mot mobilen skriver Madelene Hellström om dom där små doserna som man kunde skicka nummer till, och som bonus visas mina Telia Minicall filmer upp.

Minicall filmerna på IDG.se

IDG kör just nu en artikelserie om glömda tekniker och har nått personsökaren. I artikeln Personsökaren - första steget mot mobilen skriver Madelene Hellström om dom där små doserna som man kunde skicka nummer till, och som bonus visas mina Telia Minicall filmer upp. ( #1, #2, #3 ) Det är ju lite kul! Tyvärr står det inte att det är mina filmer, men Madelene gjorde rätt och bad om lov, och fick det.

Jag släppte fram en bonusfilm från reklamfilmsarkivet på Adland åt henne också, den putslustiga "NOXIN" filmen. Nostalgi.

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.