svenska

svenska

articles written in Swedish

Mjölk ger starka barn!

Mjölk ger starka barn!


Ibland undrar jag om inte journalister och copywriters ser det som sin uppgift här i sverige att slakta sitt egna modersmål. Med så många sakfel, direktöversättningar och andra misstag som jag ser och hör dagligen börjar jag nästan att tro på en sammansvärjning.

Dabitch
Dabitch
Ära den som Äras Bör!

Ära den som Äras Bör!


Idéer kläcks inte. De finns redan överallt. Hur skall man annars förklara att så många kommer på liknande idéer samtidigt? På stora byråer har jag sett hur ett uppdrag lösts på nästan samma sätt av olika kreatörer oberoende av varandra.

Dabitch
Dabitch

Subscribe


Subscribe to our newsletter and receive access to exclusive posts and content updates. We don't spam and your email won't be shared with third-parties.

Thanks for subscribing! Check your inbox to confirm your subscription.

Please enter a valid email address!

Already a subscriber? Sign In.