resume

Artiklar som har publicerats i tidningen Resumé

resume
19 articles (Page 2)
För mycket reklam?

För mycket reklam?

Krokusen blommar, solen skiner och vi strosar från tidningsbutiken till caféet runt hörnet, jag med en pinfärsk fet Wired under armen, kollegan med en hög andra tidningar.

Intet nytt under solen

Intet nytt under solen

Det arrangeras seminarier om det och startas förbund för dem som praktiserar det. Det hetaste senaste är viral och "buzz" marknadsföring.

Pluggar ni?

Pluggar ni?

Plötsligt slog det mig att jag borde titta upp från tangentbordet, jag ser mig om och inser att det är höst. Var det verkligen sommar? Närdå? Jag måste ha tryckt på framåtspolning.

Kejsarens nya kläder

Kejsarens nya kläder

Luftslott höjt till skyarna. Mitt i natten satt jag hos Guldkalvsbyrån som höjs till skyarna om dom så bara nyser, och funderade på vad jag har gett mig in på.

På flykt i den heta svarta natten

På flykt i den heta svarta natten

I värmeböljan som klistrar kläderna mot kroppen med sin fuktighet släcker jag törsten med - idiotiskt nog - hett kaffe serverat i pappersmugg. Under ena armen har jag en liten bärbar dator och under andra min mobil.

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.