För mycket reklam?

Krokusen blommar, solen skiner och vi strosar från tidningsbutiken till caféet runt hörnet, jag med en pinfärsk fet Wired under armen, kollegan med en hög andra tidningar.

För mycket reklam?

"Det finns alldeles för mycket reklam!"

Krokusen blommar, solen skiner och vi strosar från tidningsbutiken till caféet runt hörnet, jag med en pinfärsk fet Wired under armen, kollegan med en hög andra tidningar.

Vi parkerar oss med två kaffe på utomhusserveringen och börjar ritualen med att skaka ut alla "inserts", riva ut alla tjocka reklamsidor, och ta bort prenumerationsblanketterna.

Reklam, bläddra, reklam, bläddra, innehåll, bläddra, reklam.

Djup suck.

"Det här går inte," morrade jag och rev ut alla blad som hade reklam på båda sidorna. Bättre.

Återvinningsmännen rattar förbi vårt bord, skyfflar åt sig en massa papper och morsar, kör sedan vidare mot nya äventyr.

-"Nät-tidningar kommer aldrig att bli lika populära som papperstidningar" minns jag att en av mina mer pessimistiska kollegor sa, " de har ju mindre innehåll."

Som att jämföra äpplen med päron, video med bio, radio med TV, CD med vinyl.

Den ena tar inte nödvändigtvis bort den andra. Vi återvände till kontorets mörka datorrum och surfade ut till nättidningarna.

Inga feta inserts föll ut från skärmen, inga extra tjocka papper-reklam störde bläddrandet genom artiklarna. Inga helsidor dök emellan när jag letade efter innehållet. Skönt.

Vissa tidningar var till och med trevliga nog att söka rätt på mig, via e-post, om de hade nyheter.

"Det är ju mindre innehåll än i papperstidningarna" muttrade den ena kollegan.

"Är du säker på det?" kontrade den gladare kollegan, "det är ungefär såhär lite innehåll i en tidning om man tar bort all reklam."

"Men nu hycklar ni väl, ni gillar ju reklam, ni köper till och med tidningar som bara har reklam i!" skrek pessimisten. -"Archive ja, men den har inte lika mycket betald reklamplats som Wired! Alltså är det mycket innehåll, även om innehållet råkar vara reklam."

-"Men nätet är precis lika fullt av reklam, extra små fönster som öppnas och om man stänger dem så öppnas ännu fler, massor, tills netscape crashar!" tjoade pessimisten.

-"Surfar du porrsajter?" flinade vi.

-"Nää, öh, rodnade kollegan, men på yahoo så.. Dessutom finns det alltid små blinkande banners på nättidningarna!"

-"Images > off" kontrade kollegan som tyckte att han hade den ideala lösningen.

-"Om jag bara kunde trycka en knapp som slog Spam > off skulle jag vara helnöjd." sa jag. "Det finns alldeles för mycket reklam överallt!"

-"Nu får vi sluta leka och återgå till arbetet. Cola-kampanjen, har ni kollat upp om vi kan annonsera på frukt i matbutikerna?"

Det blev plötsligt mycket tyst i rummet.


* notera: Den korta versionen av denna text publicerades i Resumé 1999 - och en gång i tiden låg de på Adland under 'adrants' men nu när jag har byggt om tycker jag att det som jag skrev på svenska borde ligga här.

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.