Vem vill se 37 år gamla Super Bowl-filmer, Åsk Wäppling?

På reklambloggen Adland har Åsk Wäppling lagt upp de senaste 37 årens reklamfilmer som sänts i amerikanska Super Bowl. Bloggen har gått från 30 till 40 000 unika besökare - per dag.

Vem vill se 37 år gamla Super Bowl-filmer, Åsk Wäppling?

Mediavärlden gjorde en kort 15:45 intervju med mig i 2009: "Vem vill se 37 år gamla Super Bowl-filmer, Åsk Wäppling?" Mycket bra fråga, faktiskt. Web archive.

På reklambloggen Adland har Åsk Wäppling lagt upp de senaste 37 årens reklamfilmer som sänts i amerikanska Super Bowl. Bloggen har gått från 30 till 40 000 unika besökare - per dag.

– Reklamnördar, det är faktiskt populärkultur, och många uttryck kommer från de här filmerna.

Vad är speciellt med reklamen i Super Bowl?

– Det är enda gången man har hela landet tittandes på samma reklam. När man spenderar så mycket pengar för att nå så mycket folk då tar man verkligen ut svängarna!

– Man har insett att folk sitter kvar för att se reklamen och att de pratar om de filmer som är mer vågade.

Varför är det du som lägger ut dem?

– Jag har samlat länge, det är många års mailande och telefonsamtal till producenter, reklamare och kunder.

Har du fått tag på alla?

– I stort sett. Några filmer från 1976 saknar, och jag har inga från 75 som var första året Super Bowl var en enkanalsgrej.

**Tjänar du pengar på att lägga ut filmerna?
**
– Jag har lagt in en massa Googlereklam nu, men jag vill ha reklam till en riktad målgrupp, reklamstudenter, reklamare och reklamnördar, så vi får se.

Har du märkt någon trafikökning?

– Ja, jag har gått från 30 000 till 40 000 unika besökare om dagen, och de kommer från hela världen. Jag har börjat använda Google Analytics nu också och ska sammanställa ett statistiskt underlag för att sälja banners.

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.