Jag satt i Gyllene hästens jury!

Trevligt värre, här har man inbjudits till att sitta i juryn på Gyllene hästen, minsann. Åka tåg upp till Falun och kolla på prisvärd lokal reklam hela dagen, så roligt kan man också ha det!

Jag satt i Gyllene hästens jury!

Trevligt värre, här har man inbjudits till att sitta i juryn på Gyllene hästen, minsann. Åka tåg upp till Falun och kolla på prisvärd lokal reklam hela dagen, så roligt kan man också ha det!

Det var både roligt och jobbigt. Jobbigt för att det alltid kommer någon kategori där två kampanjer är så bra att de båda slåss om förstplatsen. Vi hade faktiskt långa diskussioner om en hel del, och beslöt oss för att idén var alltid den tyngst vägande biten. Hantverket är också viktigt, ord och bild och helheten.

Det fanns dessutom en kategori för ungra kreatörer; Gyllene Fölet. Det hade jag jättekul med, var glatt överraskad av hur många kul kreativa idéer som fanns här.

Trevliga kollegor i juryn, och dessutom vänner genom den numera nedlagda reklamsajten Bold, var Fredrik Olsson @lordfredruk, Per Torberger @pellet och Borlänges egna Deeped Strandh, @deeped

Idag delades priserna ut, Deeped berättar mer om detta på DigitalPR.

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.