press

Press clippings

press
86 articles (Page 5)
Minicall filmerna på IDG.se

Minicall filmerna på IDG.se

IDG kör just nu en artikelserie om glömda tekniker och har nått personsökaren. I artikeln Personsökaren - första steget mot mobilen skriver Madelene Hellström om dom där små doserna som man kunde skicka nummer till, och som bonus visas mina Telia Minicall filmer upp.

Politiken Nyheder Denmark July 2005

Politiken Nyheder Denmark July 2005

"In Svenska Dagbladet, political editor P.J. Anders Linder has started the first 'management blog', and Swedish Åsk Wäppling runs the internet's largest blog about advertising Adland from Copenhagen, and has 30,000 visitors to the blog daily."

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dabitch.net.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.